Liens

Recherche de documents

Revue internationale

ISC des pays

Pologne

Mr. Krzysztof Kwiatkowski
President of the Supreme Audit Office
Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Poland

+48 22 4445001
+48 22 4445007


E-mail: 

WWW:
www.nik.gov.pl