Liens

Recherche de documents

Revue internationale

ISC des pays

République Tchéque

Mr. Miloslav Kala
President
Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Prague 7 - Holesovice
Czech Republic

Tel: +420 233 045636, 045111
Fax: +420 233

E-mail: barbora.zochova(AT)nku.cz 
WWW: www.nku.cz